Thành Viên | - Công Ty Thiết Kế App, Làm Mobile App Theo Yêu Cầu - Icon Technic

Thành Viên

Trần Thị Bích Thảo

Trần Thị Bích Thảo Chức Danh: General Accountant Executive Năm sinh: 1992 Tốt nghiệp Đại học AAA Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: Kế Toán Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor Dự án Shein Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt...

Xem thêm

Nguyễn Thị Thơm

Nguyễn Thị Thơm Chức Danh: HR Executive Năm sinh: 1993 Tốt nghiệp Đại học AAA Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: HR Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor Dự án Shein Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor...

Xem thêm

Phạm Thị Mai

Phạm Thị Mai Chức Danh: General Accountant Executive Năm sinh: 1993 Tốt nghiệp Đại học AAA Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: HR Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor Dự án Shein Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án...

Xem thêm

Dương Thị Mộng Thu

Dương Thị Mộng Thu Chức Danh: Digital Marketing Staff Năm sinh: 1996 Tốt nghiệp Đại học AAA Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: Lập trình Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor Dự án Shein Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt...

Xem thêm

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Nguyễn Thị Thanh Trúc Chức Danh: Content Staff Năm sinh: 1996 Tốt nghiệp Đại học AAA Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: Lập trình Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor Dự án Shein Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự...

Xem thêm

Mã Hữu Thắng

Mã Hữu Thắng Chức Danh: UI/UX Designer Năm sinh: 1996 Tốt nghiệp Đại học AAA Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: Lập trình Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor Dự án Shein Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án...

Xem thêm

Trần Thị Thuỳ Nhung

Trần Thị Thuỳ Nhung Chức Danh: UI/UX Designer Năm sinh: 1993 Tốt nghiệp Đại học AAA Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: Lập trình Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor Dự án Shein Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự...

Xem thêm

Nguyễn Giang Đông

Nguyễn Giang Đông Chức Danh: Design Teamleader Năm sinh: 1991 Tốt nghiệp Đại học AAA Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: Lập trình Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor Dự án Shein Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án...

Xem thêm

Trần Thị Kim Thoa

Trần Thị Kim Thoa Chức Danh: Junior Tester Năm sinh: 1991 Tốt nghiệp Đại học AAA Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: Lập trình Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor Dự án Shein Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự...

Xem thêm

Huỳnh Hoa Đăng

Huỳnh Hoa Đăng Chức Danh: Senior Business Analyst Năm sinh: 1986 Tốt nghiệp Đại học AAA Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: Lập trình Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor Dự án Shein Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự...

Xem thêm

Hoàng Ngọc Nhất Anh

Hoàng Ngọc Nhất Anh Chức Danh: Junior Backend Developer Năm sinh: 1988 Tốt nghiệp Đại học AAA Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: Lập trình Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor Dự án Shein Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt...

Xem thêm

Châu Việt Cường

Châu Việt Cường Chức Danh: Junior Backend Developer Năm sinh: 1999 Tốt nghiệp Đại học AAA Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: Lập trình Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor Dự án Shein Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự...

Xem thêm

Phạm Đăng Khoa

Phạm Đăng Khoa Chức Danh: Junior Backend Developer Năm sinh: 1992 Tốt nghiệp Đại học AAA Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: Lập trình Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor Dự án Shein Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự...

Xem thêm

Nguyễn Minh Tùng

Nguyễn Minh Tùng Chức Danh: Project Manager Năm sinh: 1990 Tốt nghiệp Đại học AAA Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: Lập trình Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor Dự án Shein Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án...

Xem thêm

Đặng Cao Minh Đức

Đặng Cao Minh Đức Chức Danh: Sales Năm sinh: 1990 Tốt nghiệp Đại học AAA Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: Lập trình Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor Dự án Shein Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án...

Xem thêm

Phan Quang Tường

Phan Quang Tường Chức Danh: Sales Năm sinh: 1992 Tốt nghiệp Đại học AAA Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: Quản trị Marketing Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor Dự án Shein Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án...

Xem thêm

Phạm Việt Trung

Phạm Việt Trung Chức Danh: Giám Đốc Điều Hành Năm sinh: 1989 Tốt nghiệp Đại học AAA Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: Lập trình ứng dụng Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ Tốt Dự án Edoctor Dự án Shein Dự án Airpay Dự án...

Xem thêm

Nguyễn Phi Phong

Nguyễn Phi Phong Chức Danh: Giám Đốc Sáng Tạo Năm sinh: 1990 Tốt nghiệp Đại học Hoa Sen - Chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ. Số năm kinh nghiệm: 8 Lĩnh vực: Thiết kế UX/UI; 3D; Giao diện ứng dụng. Sản phẩm tiêu biểu Dự án Airpay Dự án Chợ...

Xem thêm