Sự kiện | - Công Ty Thiết Kế App, Làm Mobile App Theo Yêu Cầu - Icon Technic

Sự kiện

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa công ty chính là tài sản vô hình của doanh nghiệp. Văn hóa thể hiện giá trị, niềm tin, chuẩn mực đạo đức và các nguyên tắc hành xử trong công ty. Bạn với tư cách là một người của Icon Technic phải tuân thủ theo những nguyên...

Xem thêm