Chính sách bồi thường thiệt hại
Chính sách bồi thường thiệt hại - Công Ty Thiết Kế App, Làm Mobile App Theo Yêu Cầu - Icon Technic

Chính sách bồi thường thiệt hại

Chính sách bồi thường thiệt hại

ICO Mobile App hoặc những đơn vị đã giúp chúng tôi sáng tạo, thiết kế, phân phối và/hoặc duy trì Trang sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại có thể xuất phát từ hành vi sử dụng Trang của bạn. Điều này bao gồm các thiệt hại trực tiếp, thiệt hại ngẫu nhiên, nghiêm trọng, gián tiếp hoặc nhằm trừng phạt và chi phí thuê luật sư phát sinh từ việc truy cập và sử dụng Trang của bạn. Do đó, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hậu quả gây ra do việc bạn sử dụng Trang. Bạn đồng ý đảm bảo, bảo vệ và giữ cho ICO Mobile App, các giám đốc, công ty con và công ty mẹ cũng như nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp nội dung và đơn vị cấp phép liên quan (gọi chung là “Bên được đảm bảo”) vô hại khỏi và đối với bất kỳ và mọi trách nhiệm, khiếu kiện và chi phí, kể cả mọi chi phí thuê luật sư được chi trả bởi Bên được đảm bảo liên quan đến mọi khiếu kiện phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản sử dụng này, các tuyên bố, điều kiện bảo hành và điều khoản đã đề cập ở trên.

ICO Mobile App đã thực hiện mọi nỗ lực nhằm đảm bảo tính chính xác cho các thông tin được cung cấp trên Trang. Tuy nhiên, do bản chất của phương tiện cũng như các nguy cơ gián đoạn và rớt mạng, chúng tôi không chịu trách nhiệm như đã nói ở trên.

Thông tin liên quan đến dịch vụ

Bạn đồng ý rằng sau khi hoàn tất việc đăng ký hoặc cùng với việc sử dụng một số dịch vụ, bạn có thể nhận được thông tin liên quan đến ICO Mobile App, dịch vụ cụ thể đã sử dụng hoặc các sản phẩm hay dịch vụ khác của ICO Mobile App. Những thông tin này có thể được gửi qua email, SMS và/hoặc bằng các phương tiện khác qua thông tin mà bạn đã đăng ký. Khi được áp dụng, bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi cước phí hoặc chi phí phát sinh theo gói dịch vụ không dây của bạn đi kèm với việc nhận thông tin liên lạc liên quan đến dịch vụ đã sử dụng hoặc dịch vụ được cấp phép khác. Về thông tin không liên quan đến dịch vụ, bạn sẽ có lựa chọn chấm dứt việc nhận các thông tin này. Để biết thêm thông tin liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của ICO Mobile App, hãy xem xét các điều khoản trong Chính sách bảo mật của ICO Mobile App.

Bạn đồng ý sẽ nhận thông tin liên quan đến dịch vụ qua email, SMS và/hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác qua thông tin mà bạn đã đăng ký.

Khước từ trách nhiệm bảo hành và bồi thường thiệt hại

BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG CỦA BẢN THÂN. TRANG (KỂ CẢ MỌI NỘI DUNG VÀ TÍNH NĂNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG HOẶC TRUY CẬP ĐƯỢC QUA TRANG) ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ HIỆN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”. ĐẾN MỘT MỨC ĐỘ CHO PHÉP ĐẦY ĐỦ CỦA LUẬT PHÁP, LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG TRÊN TRANG, ICO MOBILE APP KHÔNG ĐƯA RA CÁC TUYÊN BỐ HOẶC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (1) VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC, TÍNH THƯƠNG MẠI CỦA SẢN PHẨM, KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ HOẶC KHẢ NĂNG CHỐNG MẤT CẮP ĐỐI VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN HAY CÓ SẴN THÔNG QUA TRANG; (2) RẰNG MÁY CHỦ TẠO TRANG CÓ SẴN KHÔNG BỊ NHIỄM VI RÚT HOẶC CÁC YẾU TỐ KHÁC CÓ THỂ LÂY NHIỄM, LÀM HẠI HOẶC GÂY THIỆT HẠI CHO THIẾT BỊ MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ TÀI SẢN NÀO KHÁC KHI BẠN TRUY CẬP, DUYỆT, TẢI VỀ, HOẶC DÙNG TRANG QUA PHƯƠNG TIỆN KHÁC; HOẶC (3) RẰNG VIỆC SỬ DỤNG VÀ TẬN HƯỞNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC BỊ LỖI.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SƠ SUẤT CỦA ICO MOBILE APP, ICO MOBILE APP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ MỌI THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, TRỰC TIẾP, BẤT NGỜ, THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, THIỆT HẠI DO BỊ PHẠT HOẶC CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT LIÊN QUAN ĐẾN (A) VIỆC SỬ DỤNG, (B) KHÔNG THỂ SỬ DỤNG HOẶC (C) CÁC LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG NỘI DUNG VÀ CÁC TÍNH NĂNG CÓ SẴN TRÊN TRANG, NGAY CẢ KHI ICO MOBILE APP HOẶC ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÀY. MỘT SỐ QUYỀN HẠN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI BẤT NGỜ HOẶC DO HẬU QUẢ, VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG MỨC BỒI THƯỜNG CỦA ICO MOBILE APP ĐỐI VỚI BẠN VỀ MỌI THIỆT HẠI, MẤT MÁT VÀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN (DÙ NÊU RÕ TRONG HỢP ĐỒNG HAY DO SƠ SUẤT CÁ NHÂN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SƠ SUẤT HOẶC YẾU TỐ KHÁC) CŨNG KHÔNG VƯỢT QUÁ 1000 USD.

Điều khoản chung

Các điều khoản sử dụng này và mọi điều khoản bổ sung được đăng tải trên Trang cũng thay thế toàn bộ thỏa thuận giữa ICO Mobile App và bạn liên quan đến hành vi sử dụng Trang của bạn. Việc ICO Mobile App không thực hiện bất cứ điều khoản nào liên quan cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền yêu cầu thực hiện điều khoản này của ICO Mobile App vào bất cứ lúc nào sau đó cũng như sự khước từ của ICO Mobile App về việc vi phạm bất cứ điều khoản nào liên quan cũng sẽ không được xem hoặc hiểu là sự khước từ chính điều khoản đó. Để có hiệu lực, mọi sự khước từ của ICO Mobile App phải được thể hiện bằng văn bản. Mọi thủ tục tố tụng mà bạn có thể thực hiện liên quan đến việc bạn sử dụng Trang phải được tiến hành trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh đơn khiếu nại hoặc vụ kiện. Nếu vì bất cứ lý do nào đó mà tòa án xét xử có thẩm quyền nhận thấy có bất cứ điều khoản nào trong những Điều khoản sử dụng này không hợp lệ thì điều khoản đó sẽ được thực hiện ở mức cho phép tối đa để thực hiện mục đích của thỏa thuận này, và phần còn lại của các điều khoản và điều kiện này sẽ tiếp tục được thực hiện và có hiệu lực đầy đủ. Những Điều khoản sử dụng này sẽ được kiểm soát và căn cứ theo luật pháp của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà không quan tâm đến những mâu thuẫn trong các quy định luật pháp liên quan.

Đối tác vững mạnh, hợp tác bền vững trường tồn

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ luôn có giải pháp cho bạn! Vui lòng liên hệ tại khu vực của bạn.
 • HOTLINE TOÀN QUỐC
  0949.003.999
  Lầu 10-6 Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Khu vực miền bắc
  0966.370.333
  Tầng 5, Tòa nhà Sentinel Place, Số 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Khu vực miền Trung
  0934.108.555
  Indochina Riverside Office Tower, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Khu vực miền nam
  0931.719.777
  Lầu 10-6 Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh ICON TECHNIC, Số 70, Đường số 7, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Tiếp nhận yêu cầu: Từ 7:00 đến 22:00, Thứ 2 - Thứ 7

Tư vấn trực tiếp: Có mặt tận nơi sau 2h gửi yêu cầu

Sao lưu dữ liệu khách hàng: Hàng tháng

Email hỗ trợ kỹ thuật: 24/24, kể cả ngày Lễ, Tết

Email CSKH: 8:00 - 18h00, Thứ 2 - Thứ 7

Email phàn nàn nhân viên: 24/24, kể cả ngày Lễ, Tết

Sao lưu dữ liệu: Vào ngày đầu các tháng

Phục hồi dữ liệu: Trong 1 tháng gần nhất

Giải phóng dữ liệu: Các bản backup đã tồn tại 2 tháng.


Services: Website/Application Development, System Analysis, Cloud Solution, Security, Digital Marketing, UX/UI Design, Education, Bigdata, AI Solution, Blockchain & Tokenization, Internet of Things.
Khu vực miền Nam:

Thiết kế App TP Hồ Chí Minh, Thiết kế App Bình Dương, Thiết kế App Cần Thơ, Thiết kế App Đồng Nai.

Khu vực miền Trung:

Thiết kế App Đà Nẵng,Thiết kế App Dak Lak, Thiết kế App Nha Trang.

Khu vực miền Bắc:

Thiết kế App Hà Nội, Thiết kế App Hải Phòng, Thiết kế App Quảng Ninh.

images

Messenger

images

Zalo

images

Gửi yêu cầu

images

Hotline